Ceník

Ceník

Praha

1200 Kč - terapie 1 hod
 • 1500 Kč - párová terapie 1 hod
 • 1200 Kč - hypnóza 1 hod
1500 Kč - individuální supervize 1 hod
 • 2000 Kč - týmová supervize 1 hod
2000 - 4000 Kč - koučování 1 hod
 • Individuální ceny dle rozsahu a zadání
Firemní vzdělávání
 • Cena bude vykalkulována individuálně dle zadání a rozsahu spolupráce

Plzeň, Kolín, Mariánské Lázně

1000 Kč - terapie 1,5 hod
 • 800 Kč - terapie 60 min.
 • 1500 Kč - párová terapie 1,5 hod
 • 1200 Kč - hypnóza 1,5 hod
 • 800 Kč - online terapie 60 min
2000 - 4000 Kč - koučování 1 hod
 • Individuální ceny dle rozsahu a zadání
Supervize
 • Individuální ceny dle rozsahu a zaměření
Firemní vzdělávání
 • Individuální ceny dle rozsahu a zaměření
 • Platbu je možné provést hotově přímo na místě nebo převodem na účet. Naše služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
 • Konzultace probíhají dle dohody cca 1x za 14 dní, v případě akutních obtíží cca 1x za týden v rozsahu 60 – 90 minut. Na průběžném postupu se klient domlouvá s terapeutem osobně dle průběhu společných setkávání.
 • Pro dosažení alespoň dílčích výsledků doporučujeme absolvovat minimálně 3 po sobě jdoucí konzultace s následnou sebereflexí a vyhodnocením dosažených cílů.
 • V případě, že potřebujete konzultaci zrušit, učiňte tak, prosím, nejdéle 24h před plánovaným setkáním.
 • Cena a podmínky spolupráce jsou možným předmětem diskuze pro znevýhodněné skupiny či jedince.