Supervize

Supervize

Supervize je nástroj využívaný především profesionály v pomáhajících profesích. Jejím smyslem je profesní či osobnostní rozvoj, a to individuální či týmovou formou. Supervize v žádném případě není kontrola nebo dohled, ale podobně jako koučování jde o specifický způsob komunikace mezi dvěma a více profesionály, kdy supervizor vytváří bezpečné prostředí pro otevření palčivých témat a otázek a současně směřuje klienta k nalezení odpovědí a uskutečnění prvních kroků vedoucích k vyřešení své zakázky. V supervizi se specializujeme na otázky týmové synergie a spolupráce, budování, rozvoj a vedení pracovních týmů, psychohygienu, ale také na řešení kazuistik a podporu měkkých dovedností potřebných pro zvýšení pracovní efektivity.